CENÍK ADVENTURE SCHOOL

Kromě základní docházky nabízíme i individuálně upravenou. Na požádání zašleme mailem.

ČESKO-ANGLICKÝ SMĚR

5x týdně půldenní

(7:00–12:30) nebo (12:30–18:00)     13.300 Kč/měsíc

5x týdně celodenní (7:00–18:00)    16.600 Kč/měsíc

5x týdně celodenní PLUS*             17.700 Kč/měsíc

* 3 jakékoliv skupinové kroužky z nabídky zdarma

Každoroční registrační poplatek      1.000 Kč/dítě

V ceně školného je zahrnuto:

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím (30 hod. týdně, kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce); dva učitelé na třídu; zápisník poznání a pracovní listy; v případě potřeby každodenní logopedické individuální terapie a konzultace se specialistou; individuální přístup; atraktivní vzdělávací program; 1x měsíčně výlet či divadlo; ranní lekce zdravotního cvičení; překvapení k narozeninám a Vánocům; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; pitný režim.

V ceně předškolní třídy je navíc zahrnuta:

předškolní příprava zaměřená na celkový rozvoj předškolního dítěte společně s rodiči;screening školní zralosti a konzultace se specialistou.

ČESKÝ SMĚR

5x týdně půldenní

(7:00–12:30) nebo (12:30–18:00)      5.000 Kč/měsíc

5x týdně celodenní (7:00–18:00)     9.000 Kč/měsíc

5x týdně celodenní PLUS*             10.500 Kč/měsíc

 * 3 jakékoliv skupinové kroužky z nabídky zdarma

Každoroční registrační poplatek       1.000 Kč/dítě

V ceně školného je zahrnuto:

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím (6 hod. týdně) a zařazování anglického jazyka do dopoledního bloku; zápisník poznání a pracovní listy; v případě potřeby každodenní logopedické individuální terapie a konzultace se specialistou; individuální přístup; atraktivní vzdělávací program; 1x měsíčně výlet či divadlo; ranní lekce zdravotního cvičení; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; screening školní zralosti pro předškoláky; překvapení k narozeninám a Vánocům; pitný režim.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

adventure_school_MS09.JPG

VZDĚLÁNÍ

JE TOU NEJLEPŠÍ

INVESTICÍ

ikona_cepice.png

STRAVNÉ

Dopolední svačina                                   20 Kč/jídlo

Oběd                                                       45 Kč/jídlo

Odpolední svačina                                   20 Kč/jídlo

Na požádání podáváme malé svačinky       10 Kč/jídlo

(07:00 – 07:30 a 17:00 – 17:30)

SLEVY

Pro oba směry nabízíme tyto SLEVY:
- sleva na sourozence –  10% na jednoho sourozence
-
platba školného na celý rok dopředu – 5%