top of page
CENÍK ADVENTURE SCHOOL
2023 - 2024

Kromě základní docházky nabízíme i individuálně upravenou docházku. Na požádání zašleme e-mailem.

ČESKO-ANGLICKÝ SMĚR

5x týdně půldenní

(7:00–12:30) nebo (12:30–18:00)     13.300 Kč/měsíc

5x týdně celodenní (7:00–18:00)    16.600 Kč/měsíc

5x týdně celodenní PLUS*             17.700 Kč/měsíc

* 3 jakékoliv skupinové kroužky z nabídky zdarma

Každoroční registrační poplatek      1.000 Kč/dítě

V ceně školného je zahrnuto:

výuka anglického jazyka – zejména formou vedení běžné komunikace mezi vyučujícími a dětmi v anglickém jazyce (až 30 hod. týdně, kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce); dva učitelé na třídu; zápisník poznání a pracovní listy; konzultace se specialistou; individuální péče školního poradenského pracoviště; individuální přístup; atraktivní vzdělávací program; 1x měsíčně výlet či divadlo; ranní lekce zdravotního cvičení; překvapení k narozeninám a Vánocům; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; fotodokumentace za celý školní rok; pitný režim – to vše v rámci aktuálních provozních možností a s ohledem na případná aktuální omezení provozu, a to s tím, že případná nezbytná
omezení nemají na výši školného vliv).

adventure_school_MS04.JPG

VZDĚLÁNÍ

JE TOU NEJLEPŠÍ

INVESTICÍ

ikona_cepice.png

ČESKÝ SMĚR

5x týdně půldenní

(7:00–12:30) nebo (12:30–18:00)      5.000 Kč/měsíc

5x týdně celodenní (7:00–18:00)     9.000 Kč/měsíc

5x týdně celodenní PLUS*             10.500 Kč/měsíc

 * 3 jakékoliv skupinové kroužky z nabídky zdarma

Každoroční registrační poplatek       1.000 Kč/dítě

V ceně školného je zahrnuto:

výuka anglického jazyka – zejména formou vedení běžné komunikace mezi vyučujícími a dětmi v anglickém jazyce (až 6 hod. týdně) a zařazování anglického jazyka do dopoledního bloku; zápisník poznání a pracovní listy; konzultace se specialistou; individuální péče školního poradenského pracoviště; individuální přístup; atraktivní vzdělávací program; 1xměsíčně výlet či divadlo; ranní lekce zdravotního cvičení; překvapení k narozeninám a Vánocům; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; fotodokumentace za celý školní rok; pitný režim – to vše v rámci aktuálních provozních možností a s ohledem na případná aktuálně platná omezení provozu, a to s tím, že případná nezbytná omezení nemají na výši školného
vliv.

STRAVNÉ

Dopolední svačina                                   27 Kč/jídlo

Oběd                                                        66 Kč/jídlo

Odpolední svačina                                   27 Kč/jídlo

Ceník pro školní rok 2023 - 2024

Ceník pro školní rok 2024 - 2025

SLEVY

Pro oba směry nabízíme tyto SLEVY:
- sleva na sourozence –  10% na jednoho sourozence
-
platba školného na celý rok dopředu – 5%

PŘEDŠKOLÁCI
Česko-anglický směr a Český směr

předškolní příprava zaměřená na celkový rozvoj předškolního dítěte; pracovní sešity; screening školní zralosti, práce s tabletem – to vše v rámci aktuálních provozních možností a s ohledem na případná aktuálně platná omezení provozu, a to s tím, že případná
nezbytná omezení nemají na výši školného vliv.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page