top of page

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v Adventure School

Poté, co Adventure School obdrží nezávaznou přihlášku, budou rodiče vyzváni k osobní schůzce.

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě rodiči osobně podané žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Současně se podepíše roční smlouva.

Kritéria pro přijímání dětí:

  1. přijímány jsou dětí v poslední ročníku před zahájením povinné školní docházky

  2. přijímány jsou děti jehož sourozenec již navštěvuje Adventure School

  3. přijímány jsou děti zpravidla dle věku

  4. počet dnů docházky dítěte a délka jeho pobytu v těchto dnech (přednostně budou přijímány děti, které budou do MŠ docházet pravidelně před dětmi, které budou docházet jen část dne či jen některé dny)

Zápis Vašich dětí do mateřské školy Adventure school je možný kdykoliv během roku. Budeme-li plně obsazeni, zařadíme Vás do pořadníku, o čemž Vás budeme informovat.

Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je podrobení se stanoveným pravidelným očkováním. Toto se netýká dětí, kteří mají plnit povinnost předškolního vzdělávání.

Těšíme se s Vámi na shledanou.

ZÁPIS DO MŠ = 13. 5. 2024
9:00 - 13:00 v budově

Ceník pro školní rok 2023 - 2024

Lesní třída

ZÁPIS BUDE ZÁBAVA

ikona_prijimacky.png

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mám zájem o:

DĚKUJEME ZA ODESLÁNÍ

 

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Plesová sezona
bottom of page