top of page

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Náš adventure kompas má 4 hlavní zaměření:

Anglický jazyk:

Výuku cizího jazyka je nejlepší,a pro děti nejpřirozenější, zahájit již od 2 let. Nabízíme každodenní kontakt s anglickým jazykem. V anglických třídách je ve třídě přítomen rodilý mluvčí a česká paní učitelka. V českých třídách výuku anglického jazyka zajišťuje česká paní učitelka a 2x týdně mají děti
v odpoledních hodinách rodilého mluvčího.

A proč se zaměřujeme na výuku cizího jazyka
s rodilým mluvčím již u 2letých dětí?

Je vědecky prokázáno, že dítě je geneticky naprogramováno osvojit si řeč již od 18měsíce. Tato schopnost se kolem 7. až 8. roku vytrácí. Jelikož se tato fáze již vývoje neopakuje, je pro výuku řeči a jazyků velmi důležitá a zásadní. Dítě, protože je v tomto období spontánní, má vynikající imitační schopnosti a takové vysokou úroveň mechanické paměti. Zvládne se v tomto věku učit mimoděk, nápodobou, odposlechem a opakováním. S rodilými mluvčími pracujeme zejména proto, že je důležité, aby pochytili správnou výslovnost. Později je téměř nemožné špatně návyky související se špatnou výslovností odbourat. Cizí jazyk je na osvojení si pro dítě stejný, jako jazyk mateřský. V naší školce používáme metodu tzv. přímou, protože je dítě v dennodenním kontaktu s rodilým mluvčím. Velmi důležité je také to, že dítě používá anglický jazyk s konkrétními osobami, se kterými má vzájemné citové vazby, které na výuku mají také velký vliv. Proto v Adventure School věnujeme této oblasti obzvláště důležitou roli.

(Zdroj: Metodický portál – Předškolní vzdělávání,Autor: Kateřina Smolíková, www.rvp.cz).

Etiketa:

 

Každodenně učíme děti základům společenského chování.

Zaměřujeme se na základy stolování, osobní hygienu, na správné chování např. ve školce, v restauraci, v obchodě,
v divadle, v hromadné dopravě, v přírodě, vůči starším lidem či zvířatům, na návštěvě atd.

Vybrané společenské chování mohou děti potrénovat například při školkovém plese či slavnostní tabuli s „číšníkem“ .

billboard_4000x2000_adventure_.png

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ples AS

S KOMPASEM

SPRÁVNÝM SMĚREM

ikona_globus.png

Příroda/Environmentální výchova:

Nedílnou součástí našeho světa je příroda, proto vedeme děti k pozitivnímu vztahu k ní. Při každodenních činnostech je směrujeme:

  • k vytvoření pozitivního vztahu a úcty ke všem složkám přírody

  • k vytvoření environmentálně pozitivnímu žebříčku hodnot

  • k environmentální senzitivitě

  • k odpovědnosti za sebe i za druhé

  • ke zdravému životnímu stylu

  • k radosti z pobytu v přírodě

  • ke schopnosti postarat se o květinu nebo zvíře

  • k zájmu o přírodu a k radosti z jejího poznávání
     

Environmentální aktivity v Adventure School vede PhDr. Alena Thorovská ( pár slov o projektu naleznete "ZDE")

Logopedie:

Nabízíme komplexní logopedickou péči přímo v mateřské školce, která zahrnuje vstupní vyšetření, denní logo terapii
s logopedickou asistentkou /15 min./ a jedenkrát týdně terapii i s logopedem.

 

Přítomnost rodičů není třeba. V případě zájmu ze strany rodiče, je však možné domluvit bezplatnou účast na kterékoli z celotýdenních terapií. V případě neúplné docházky dítěte do MŠ (méně než 4 krát týdně), nebo zjištěného závažnějšího problému v komunikačních schopnostech dítěte, je možné a žádoucí, aby rodič docházel
s dítětem zároveň na individuální terapie na logopedické pracoviště
v Ládví u Kamenice (300 Kč -30 minut). Doma následně pracovat
s dítětem dle pokynů logopeda. Frekvence těchto návštěv je individuální dle potřeby a vývoje dítěte. Podrobnější informace
v případě jakýchkoli nejasností podá přímo logopedka - Mgr. Petra Novotná (tel. 723837885). Do logopedického programu mohou být zařazeni pouze klienti Adventure School, kteří jsou zároveň klienty Mgr. Petry Novotné - koordinátorky logopedie v Adventure School.

bottom of page