Ing. Alžběta Achacová
Ředitelka Adventure school

Praxe ve školství:

 • od ledna 2010 do srpna 2012 - zástupkyně ředitele MŠ v Sunny Canadian Internation School

 • od září 2012 - ředitelka v Adventure School
  - mateřská škola

e-mail:

alzbeta.achacova@adventureschool.cz

mobil: + 420 602 300 456

Bc. Pavla Banašová
Asistentka ředitelky/ hospodářka

Praxe ve školství:

 • od ledna 2010 do srpna 2012 - učitelka MŠ v Sunny Canadian Internation School

 • od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

 • od září 2013 - zástupkyně ředitelky MŠ v Adventure School

 • od září 2021 - hospodářka

Barbora Vagabova
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od září 2014 - hospodářka, učitelka MŠ v Adventure School

 • od září 2021 - třídní učitelka MŠ v Adventure School

Zuzana Čechurová
Učitelka, koordinátor etikety

Praxe ve školství:

 • od září 2007 do srpna 2012 - učitelka MŠ v Sunny Canadian Internation School

 • od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

Aneta Mifková
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od září 2019 učitelka MŠ v Adventure School

Petra Nováková
Učitelka 

Praxe ve školství:

 • od září 2006 - učitelka MŠ - MŠ Parmská Praha 10

 • od září 2010- učitelka MŠ - MŠ Vejvanovského Praha 11

 • od září 2017 - učitelka MŠ v Adventure School

Zuzana Žerovnická
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od února 2015 - učitelka MŠ v Adventure School

Terezie Skotnická
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od září 2021 - učitelka MŠ v Adventure School

Jitka Burgerová
Učitelka, zástupkyně ředitelky

Praxe ve školství:

 • od ledna 2015 - učitelka MŠ v Adventure School

 • od září 2020 - zástupkyně ředitelky v Adventure School

Faud Engineer
Učitel

Praxe ve školství:

 • od září 2014 - učitel MŠ English Wonderland Háje, Hrnčíře

 • od září 2018 - učitel the Globe Kunratice

 • od září 2019 - učitel MŠ v Adventure School

Linda Simpson
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od ledna 2010 do srpna 2012 - učitelka MŠ v Sunny Canadian Internation School

 • od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

Lenka Zámečníková
Učitelka

Praxe ve školství:

 • 2000 - 2009 - učitelka v MŠ Praha - 4 Točitá

 • 2015 - 2019 - učitelka v MŠ Montessori  Urbánkova v Praze 12

 • 2019/2020 - učitelka v MŠ Akimova školička s.r.o.

 • od září 2020 - učitelka MŠ v Adventure School

Alena Du Pisanie
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od září 2019 - učitelka MŠ v Adventure School

Petra Nevečeřalová Fišarová
Učitelka

Praxe ve školství:

 • od září 2020 - učitelka MŠ v Adventure School

Mgr. Petra Novotná
koordinátor logopedie

Kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta UK, Praha, obor speciální pedagogika, aprobace - učitelství ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči - 1. a 2. stupeň, učitelství v ZŠ - 1. stupeň.,

 • Státní závěrečná zkouška: logopedie, etopedie, psychopediePraxe: vychovatelka ve zvláštní škole , učitelka ve škole při FTN Praha - odd. dětské psychiatrie , učitelka ve spec. třídě při ZŠ Poláčkova, učitelka na ZŠ Krhanice. V průběhu celé praxe provozování logopedické terapie. Celkem 18let praxe ve školství. Spolupráce s MŠ pro vadně mluvící
  Členka Asociace školských logopede.

Mgr. Alena Thorovská
koordinátor environmentální výchovy

Kvalifikace:

 • 2000 – 2005 Učitelství pro střední školy, obor: biologie – rodinná výchova se zaměřením na sociální práci
  2006 státní rigorózní zkouška – biologie s didaktikou, pedagogická psychologie, pedagogika a filozofie výchovy
  2008 Specializace v pedagogice – speciální pedagogika se zaměřením na etopedii

 • Praxe: 2006 – dosud: Střední pedagogická škola Futurum s.r.o. – biologie, environmentální výchova, výchova ke zdraví, pedagogika, pedagogická praxe
  2011 – 2013 Externí učitel na Pedagogické fakultě UK
  2013 – dosud Odborná asistentka na Pedagogické fakultě UK – environmentální výchova, envigogika, biologie člověka, předškolní pedagogika, alternativní pedagogika