top of page
O NÁS

Jsme akreditovaná mateřská škola se zkušeným učitelským týmem s letitou praxí nejen z bilingvní školy. V česko-anglických třídách vyučují dva pedagogové (anglický a český pedagog). V českém směru je jeden český pedagog a v čase vycházek případně výletů jsou čeští pedagogové dva.

Hlavní formou "výuky" v naší mateřské škole je výhradně hra a jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost a aktivní zábava.

Nabízíme individuální přístup (díky malému počtu dětí ve třídě) a kvalitní vzdělávací program, který zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

"Život je dobrodružná cesta

a my k ní máme kompas”

V česko-anglickém směru probíhá intenzivní každodenní výuka anglického jazyka (kromě odpolední předškolní přípravy, která je vedena v českém jazyce).
V českém směru je komunikačním jazykem čeština a 2x týdně v odpoledních hodinách probíhá výuka anglického jazyka.
Všechny děti tvoří "Knihu poznání", ze které se rodiče dozvědí, na čem dítě ve školce pracovalo. V průběhu roku provádíme
 individuální hodnocení dítěte, které mapuje individuální pokroky v rozvoji a učení. Cílem těchto hodnocení je, zjisit, co dítě potřebuje, aby bylo možné dále výsledků hodnocení využít ve prospěch dítěte. Odpoledne si děti mohou vybrat z nabídky zájmových a sportovních kroužků.

Součástí školky je dětské hřiště a v nedaleké blízkosti je les. 

OCEAN_2021.jpg
adventureschool_ms.jpg

JSME ŠKOLA

RODINNÉHO TYPU

ikona_tabule.png

NAŠE VIZE

 

John Lock kdysi řekl, že člověk se rodí jako nepopsaný list papíru (tabula rasa).

 

Vizí naší mateřské školy je tento list popsat co nejvíce informacemi, jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Předat zkušenost a další důležité dovednosti, bez kterých se dítě v dnešní době neobejde.

NÁŠ CÍL

Cílem naší mateřské školy je připravit dítě na budoucí život, který jej čeká. Zkrátka být výchozím bodem jakékoliv naučné stezky. Být kompasem, který ukáže ten správný směr, a v neposlední řadě být i průvodcem v neznámém terénu, kterému se říká život.

 

NAŠE NABÍDKA v Adventure school:

- péče o děti ve věku od 2 do 6 let

- celodenní provoz od 7:00 - 18:00

- kvalitní vzdělávací program

- každodenní výuka anglického jazyka, logopedická individuální terapie, environmentální výchova a etiketa

- tematické výlety

- 3x ročně individuální hodnocení dětí

- individuální pohovory s rodiči o vývoji a pokroku dítěte

- tvorba "Knihy poznání"

- používání didaktických a některých montessori pomůcek

- nabídka zájmových kroužků

- pravidelný pobyt na zahradě vybavené moderními hracími prvky nebo venkovní hry a poznávání blízkého lesa

- živá zahrada (pozorování krás a změn přírody na školní zahradě)

- pořádání besídek či divadelních vystoupení pro rodiče

- 3x ročně miniškolky v přírodě (podzimní, zimní s lyžování a letní)

- 2x ročně pětidenní školka v přírodě (letní a zimní s lyžováním)

- oslava českých a anglo-amerických svátků

- minifarma v areálu školky

- prázdninový provoz

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page