O NÁS

Jsme akreditovaná mateřská škola a náš učitelský tým je zkušený s letitou praxí nejen z bilingvní školy. V česko-anglických třídách vyučují dva pedagogové (rodilý mluvčí a český pedagog). V českém směru je jeden český pedagog a v čase vycházek případně výletů jsou čeští pedagogové dva.

Hlavní formou "výuky" v naší mateřské škole je výhradně hra a jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava.

Nabízíme individuální přístup (max. počet dětí ve třídě je 16) a  kvalitní vzdělávací program, který zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

"Život je dobrodružná cesta

a my k ní máme kompas”

V česko-anglickém směru probíhá intenzivní každodenní výuka anglického jazyka (kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce a je zaměřena na předškolní přípravu). V českém směru je komunikační jazyk čeština a 2x týdně v odpoledních hodinách probíhá výuka anglického jazyka. Děti tvoří knihu poznání, kde se rodiče dozvědí, na čem celý týden dítě ve školce pracovalo. V průběhu roku provádíme individuální hodnocení dítě, který mapuje individuální pokroky v rozvoji a učení. Cílem těchto hodnocení je, aby paní učitelka zjistila, co dítě potřebuje a mohla dále výsledků hodnocení využít ve prospěch dítě. Odpoledne si děti mohou vybrat ze široké nabídky zájmových a sportovních kroužků.

Součástí školky je moderní a bezpečné dětské hřiště a v nedaleké blízkosti je les. John Lock kdysi řekl, že člověk se rodí jako nepopsaný list papíru (tabula rasa).

NAŠE VIZE

Vizí naší mateřské školy je tento papír popsat co nejvíce informacemi (jak v českém, tak i v anglickém jazyce), zkušenostmi a dalšími důležitými věcmi, bez kterých se dítě v dnešní době neobejde. 

NÁŠ CÍL

Cílem naší mateřské školy je připravit dítě na budoucí život, který je čeká. Zkrátka být výchozím bodem jakékoliv naučné stezky. Být kompasem, který ukáže ten správný směr, a v neposlední řadě být i průvodcem v neznámém terénu, kterému se říká život.

NAŠE NABÍDKA v Adventure school:

 1. péče o děti ve věku od 2 do 6 let

 2. celodenní provoz od 7:00 - 18:00

 3. kvalitní vzdělávací program

 4. každodenní výuka anglického jazyka, logopedické individuální terapie, environmentální výchova a etiketa

 5. zkušení pedagogičtí pracovníci

 6. měsíční tematické výlety

 7. 3x ročně individuální hodnocení dětí

 8. individuální pohovory s rodiči o vývoji a pokroku dítěte

 9. tvorba knihy poznání

 10. používání některých didaktických a montessori pomůcek

 11. širokou nabídku zájmových kroužků

 12. saunování v zimním období

 13. pravidelný pobyt na zahradě vybavené moderními hracími prvky nebo venkovní hry a poznávání v blízkého lesa

 14. živá zahrada (pozorování krás a změn přírody na školní zahradě)

 15. pořádání besídek či divadelních vystoupení pro rodiče

 16. 3x ročně miniškolky v přírodě (podzimní, zimní s lyžování a letní)

 17. 2x ročně pětidenní školka v přírodě (letní a zimní s lyžováním)

 18. oslava českých a anglo-amerických svátků

 19. minifarma v areálu

 20. prázdninový provoz, letní tábor

adventureschool_ms.jpg

JSME ŠKOLA

RODINNÉHO TYPU

ikona_tabule.png
adventureschool_ms.jpg

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////